BESTYRELSEN

Bestyrelsen

Formand:

Brian Ehlers Petersen

formand@bfcl.dk

Kasserer:

Carsten Berg

kasserer@bfcl.dk

Bestyrelsesmedlem:

Peter Fagerdal


Bestyrelsesmedlem:

Thorkil Andersen

Bestyrelsesmedlem:

Kenneth Andersen

ka@kaak.dk

Bestyrelsenmedlem:

Xhemil Zumberi

xhemzum@gmail.com

Om bestyrelsen

Bestyrelsen består af frivillige. Det betyder at alle bestyrelsesmedlemmer er ulønnede. Bestyrelsen er blevet sat ud fra afstemning på den årlige generalforsamling. 

Læs mere om bestyrelsens ansvar i vores vedtægter: Vedtægter for BFC Lundegården