Nyhedsbreve fra kommunen

Fra kommunen er vi blevet bedt om at sætte nyhedsbrevet på hjemmesiden.

Nyhedsbrevet er sendt ud til alle formænd og kontaktpersoner for de godkendte folkeoplysende foreninger, foreninger godkendt til

lokalelån, Kultur- og Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget og Kulturinstitutioner mfl.

 

Til foreningerne: Husk at videresende nyhedsbrevet til jeres trænere, ledere, bestyrelser og sæt nyhedsbrevet på foreningens hjemmeside.